Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Prowadzone rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry i ewidencje

Informacje publiczne zawarte w rejestrach i ewidencjach udostępniane są na wniosek, z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności: tajemnicy przedsiębiorcy, kontroli państwowej, postępowania administracyjnego, postępowania karnego, ochrony życia prywatnego i rodzinnego i innych dóbr osobistych.

 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Sosnowcu

 

l.p

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeżeli tak to gdzie

1.

Rejestr prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne

Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Sosnowcu, piętro I, pokój 116, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

2.

Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Sosnowcu, piętro I, pokój 116, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

3.

Rejestr rachunków i faktur biegłych

Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Sosnowcu, piętro I, pokój 116, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

4.

Ewidencja druków ścisłego zarachowania, dot. czeków gotówkowych

Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Sosnowcu, piętro I, pokój 116, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

5.

Rejestr protokołów szkód

Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Sosnowcu, piętro I, pokój 117, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

6.

Rejestr mandatów karnych

Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Sosnowcu, piętro I, pokój 117, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

Zespół Prezydialny Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu

1.

Rejestr listów i anonimow

Zespół Prezydialny KMP w Sosnowcu, piętro I pokój 123, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

2.

Rejestr  przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków

Zespół Prezydialny KMP w Sosnowcu, piętro I pokój 123, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

3.

Rejestr stempli i pieczęci

Zespół Prezydialny KMP w Sosnowcu, piętro I pokój 123, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Sosnowcu

1.

Rejestr dzienników ewidencyjncych i teczek

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Sosnowcu, I piętro, pokój 123,od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

2.

Rejestr akt postępowań sprawdzających

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Sosnowcu, II piętro, pokój 205,od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

 

3.

Rejestr upoważnień do wydawania i odbioru przesyłek niejawnych

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Sosnowcu, I piętro, pokój 123,od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

4

Rejestr akt postępowań sprawdzających, umorzonych.

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Sosnowcu, I piętro, pokój 123,od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

5

Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Sosnowcu, I piętro, pokój 123,od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany


 

Zespół ds. Kontroli

1.

Rejestr skarg i wnioskow                          

Zespół ds. Kontroli KMP w Sosnowcu, I piętro , od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

2

Rejestr listów i anonimów

Zespół ds. Kontroli KMP w Sosnowcu, I piętro , od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

3

Plan kontroli wewnętrznych na 2011 rok  l.dz. K-11/11                              

Zespół ds. Kontroli KMP w Sosnowcu, I piętro , od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

4

Plan kontroli wewnętrznych na 2012 rok

Zespół ds. Kontroli KMP w Sosnowcu, I piętro , od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

5

Plan kontroli wewnętrznych na 2013 rok

Zespół ds. Kontroli KMP w Sosnowcu, I piętro , od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

6

Plan kontroli wewnętrznych na 2014 rok

Zespół ds. Kontroli KMP w Sosnowcu, I piętro , od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

7

Plan kontroli wewnętrznych na 2015 rok

Zespół ds. Kontroli KMP w Sosnowcu, I piętro , od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP

1.

Rejestr wypadków policjantów                          

Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP KMP w Sosnowcu, parter, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

2.

Rejestr wypaków pracowników cywilnych

Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP KMP w Sosnowcu, parter,od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Sosnowcu

 

1.

Rejestr stempli i pieczęci

Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Sosnowcu, parter,od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

nie jest publikowany

 

Metryczka

Data publikacji 17.02.2011
Data modyfikacji 11.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sonia Kepper
Osoba udostępniająca informację:
Sonia Kepper Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
Osoba modyfikująca informację:
Sonia Kepper
do góry