Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 25.09.2020, serwis aktualizowany: 24.09.2020 o godzinie: 11:55

Menu przedmiotowe

Strona główna

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Adres: 41-200 Sosnowiec
ul. Józefa Piłsudskiego 2


tel.:  +48 47 8521 200

dyżurny jednostki:  +48 47 8521 255


       z-ca dyżurnego:  +48 47 8521 200

fax. +48 47 8521 244

 

www.sosnowiec.slaska.policja.gov.pl

 

KOMUNIKAT KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W SOSNOWCU O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

(na podstawie art. 45 ust.4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – Dz.U.2019.125)

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu – jako administrator danych osobowych – zawiadamia, że w lutym 2019 roku, w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu, stwierdzono fakt:

· zaginięcia 369 sztuk formularzy Mrd-2 sporządzanych we wrześniu i grudniu 2009 roku wobec osób uczestniczących w zdarzeniach drogowych,

· zaginięcia 298 szt. formularzy Mrd-5 sporządzanych w okresie od listopada 2011 do lutego 2016 wobec osób popełniających wykroczenia w ruchu drogowym.

- zaginięcia 84 sztuk formularzy KSIP D1 sporządzonych w okresie od września do października 2013 wobec osób, którym zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu,

- zaginięcia 34 sztuk formularzy "Zatrzymania/Zwrotu Dokumentu Pojazdu" sporządzonych w okresie od lipca do paździenika 2013 roku wobec osób, którym zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu

Formularze zawierały ogólne dane osobowe tj. imię, nazwisko, imiona rodziców, nr pesel, adres zamieszkania oraz informacje o dacie i miejscu zdarzenia/wykroczenia drogowego. Formularze sporządzane były pismem odręcznym, często słabo czytelnym. Niektóre z formularzy zawierały wyłącznie dane dotyczące zatrzymywanego dokumentu. Dotychczas nie uzyskano informacji o możliwym, nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych. Zaginione formularze zostały odzyskane w całości.

Bliższych informacji w podanym zakresie udzielą od pon.-pt. w godz. 7.30-15.30:

· Inspektor Ochrony Danych Osobowych KMP w Sosnowcu – podkom. Bartosz Kozieł pod nr tel. +48 47 8521 216 (lub osoba go zastępująca) oraz

· rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu (lub osoba go zastępująca) pod nr tel. +48 47 8521 238.

 

Komunikat zaktualizowano 28.02.2020r

 

 

 

KOMUNIKAT KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W SOSNOWCU


W celu ułatwienia kontaktu z petentami Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, którymi są także osoby niesłyszące lub niedosłyszące mające trudności w komunikowaniu się, Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243 ze zmianami) wyszła na przeciw oczekiwaniom osób uprawnionych.

 

 

Osoby niesłyszące i niedosłyszące mające trudności w komunikowaniu się, chcąc skorzystać z usług Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu mają prawo ....więcej w zakładce, informacja dla osób niesłyszących na stronie BIP KMP Sosnowiec.

Jednocześnie

Informujemy Państwa, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach funkcjonuje
specjalny numer ratunkowy:


695 997 997


za pomocą którego osoby niepełnosprawne (głównie głuchonieme),
poprzez przesłanie informacji SMS-em, mogą wezwać Policję.

 

Inicjatywa ta ma poprawić komunikację osób niepełnosprawnych z policjantami,
którzy odpowiedzą na każde wezwanie z prośbą o pomoc.

 

 

 

do góry