Poniedziałek, 24 listopada 2014, data aktualizacji serwisu: 18.11.2014
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
155.491 osób
Strona główna

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Adres: 41-200 Sosnowiec
ul. Józefa Piłsudskiego 2


tel.:   32- 296 12 00

dyżurny jednostki:  32- 296 12 55


       z-ca dyżurnego:  32- 296 12 66

fax. 32 296 12 44

 

www.sosnowiec.slaska.policja.gov.pl

 

 

 

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystać z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby przybranej podczas załatwiania swoich spraw w naszym urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

INFORMUJEMY:

- Osoby uprawnione – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybrane metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH, kontaktując się

z oficerem prasowym KMP w Sosnowcu, e-mail:

rzecznik@sosnowiec.ka.policja.gov.pl lub bezpośrednio

z Komendantem Miejskim Policji w Sosnowcu na adres e-mail:

komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

- Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

 

 

WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA