Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Status Prawny Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu

Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Miejski Policji w Sosnowcu realizuje zadania określone w ustawach i  przepisach wykonawczych dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku  publicznego na obszarze miasta Sosnowca.

Komendę nadzoruje właściwy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji - zgodnie z trybem kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji  jest obiekt Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu  przy ul. Piłsudskiego 2.

Zakres działania Komendy określają  następujące przepisy

Metryczka

Data publikacji 06.10.2010
Data modyfikacji 13.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sonia Kepper
Osoba udostępniająca informację:
Sonia Kepper Oficer Prasowy KMP w Sosnowcu
Osoba modyfikująca informację:
Sonia Kepper
do góry