Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

MAJĄTEK

 

ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWYŻEJ 3500 ZŁ

WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

STANOWIĄCYCH MAJĄTEK KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI SOSNOWCU

 

OBIEKTY SŁUŻBOWE W TRWAŁYM ZARZĄDZIE KMP W SOSNOWCU

 

ul. Janowskiego

Użytkownik KMP - grunt

akt notarialny Rep A Nr 6711/2014 z dnia 11.09.2014r

wartość nieruchomości 1.551.565,28 zł

 

ul. Piłsudskiego 2

użytkownik: KMP - areszt,garaże,plac

Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej nr 10/2012 z dnia 27.02.2012

wartość nieruchomości 2 .808.232,15 zł

 

ul. Piłsudskiego 32

użytkownik: KP I

Decyzja Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej nr 12/2012

wartość nieruchomości 8.590.263,78 zł

 

ul. Żeromskiego 1

użytkownik: KP II

Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej nr 14/2012 z dnia 27.02.2012

wartość nieruchomości 5 049 460,86 zł

 

 

ul. Hubala Dobrzańskiego 99

użytkownik: KP III

Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej nr 13/2012 z dnia 27.02.2012

wartość nieruchomości 2 081 262,36  zł

 

 

ul. Wojska Polskiego 34

użytkownik: KP IV

Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej nr 15/2012 z dnia 02.03.2012

wartość nieruchomości 580 723,38 zł

 

 

ul. Kościuszkowców 47

użytkownik: KP V

Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej nr 11/2012 z dnia 27.02.2012

wartość nieruchomości 674 053 40 zł

 

 

ŚRODKI TRANSPORTU

Samochody   4 907 575,87 zł

Rowery 5 678,85

 

 

 

 

OBIEKTY SŁUŻBOWE UZYTKOWANE PRZEZ KMP W SOSNOWCU NA ZASADACH UMOWNYCH

 

ul. Piłsudskiego 2

użytkownik: KMP

umowa najmu z dn. 30.12.2004 r. z MZZL - ZB w Sosnowcu

 

 

ul. Wojska Polskiego 34 ( wybieg dla psów służbowych)

Użytkownik: KMP

Umowa dzierżawy z dnia 15.06.2012

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 07.10.2010
Data modyfikacji 15.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosława Wawrowska
Osoba udostępniająca informację:
Sonia Kepper Oficer Prasowy KMP w Sosnowcu
Osoba modyfikująca informację:
Sonia Kepper
do góry