Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO

 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

insp. mgr Dominik Łączyk

sekretariat komendanta: tel.  32 2961 212 fax  32 2961 214
 email: komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

  PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO

mł.insp mgr Tomasz Kłosowicz

 sekretariat zastępcy komendanta: tel.  32 2961 212
fax 32  2961 214

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO

podinsp.  mgr Andrzej Zbierański

 sekretariat zastępcy komendanta: tel.  32 2961 212
fax 32  2961 214

 

__________________________________________________________________________________________

 

Wydział  Prewencji KMP w Sosnowcu

Naczelnik podinsp. Mariusz ŁABĘDZKI

Z-ca Naczelnika podinsp. Tomasz WOLDON

Z-ca Naczelnika  kom. Wojciech BIEŃ

sekretariat 32 2961 260

fax 32 2961 264

email prewencja@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu

Naczelnik  nadkom. Grzegorz CZERNEK

Z-ca Naczelnika asp. szt. Arkadiusz BARAN

sekretariat tel. 32 2961 290

fax 32 2961 294

email: ruch-drogowy@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

Wydział  Kryminalny  KMP w Sosnowcu

Naczelnik kom. Dariusz KALARUS

Z-ca Naczelnika. kom. Edyta KOMARNICKA

sekretariat tel. 32 2961 280

fax 32 2961 284

email: kryminalna@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

Wydział Do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Sosnowcu

Naczelnik  asp. szt Rafał BAREŁA

Z-ca Naczelnika asp.szt. Oskar BIL

sekretariat tel. 32 2961 380

email: ppm@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

Wydział do walki  z Przestępczością Gospodarczą
KMP w Sosnowcu

Naczelnik  nadkom. Grzegorz KOZERA

Z-ca Naczelnika podinsp. Mirosław BAJENA

sekretariat tel. 32 2961 270

fax  32 2961 274

email: pg@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Sosnowcu

ekspert koordynator kom. Jacek AMROZY

tel. 32 2961 373

email:  kadry@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

Pełnomocnik Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu

ds. Ochrony Informacji Niejawnych

specjalista koordynator asp.szt. Włodzimierz DĘBSKI

tel. 32 2961 216

email: wlodzimierz.debski@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

Zespół Techniki Kryminalistycznej KMP w Sosnowcu

Specjalista Koordynator asp.sztab. Tomasz GÓRSKI

tel. 32-2961 285

email: tomasz.gorski@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

Zespół Teleinformatyki KMP w Sosnowcu

specjalista koordynator sierż. szt. Łukasz BRATEK

tel. 32 2961 247

email:  teleinformatyka@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

Zespół Prezydialny KMP w Sosnowcu

specjalista koordynator Dorota PRZESZŁOWSKA - SŁOMA

tel. 32 2961 212

email:  komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Sosnowcu

st.specjalista koordynator Mirosława WAWROWSKA

tel. 32 2961 365

email:  finanse@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

Zespół d/s Kontroli KMP w Sosnowcu

ekspert koordynator podkom. Mirosław Listewnik

tel. 32 2961 375

email: kontrola@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 30.04.2014
Data modyfikacji 28.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sonia Kepper
Osoba udostępniająca informację:
Sonia Kepper Oficer Prasowy KMP w Sosnowcu
Osoba modyfikująca informację:
Sonia Kepper
do góry