Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publiczne KMP w Sosnowcu mogą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować bezpośrednio do komórek organizacyjnych dysponujących taką informacją pod niżej wymienionymi adresami i telefonami kontaktowymi

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KMP w Sosnowcu

mogą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198)

ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować bezpośrednio do komórek organizacyjnych

dysponujących taką informacją pod niżej wymienionymi adresami i telefonami kontaktowymi.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Pod niżej wymienionymi telefonami i adresami można uzyskać również informacje na temat stanu przyjmowania spraw,

kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania:

 

                                                    Komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu                                                               

 

e-mail telefon faks

komórka

organizacyjna

komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl 32 2961 352 32 2961 214 Zespół Prezydialny
rzecznik@sosnowiec.ka.policja.gov.p 32 2961 238 32 2961 234 Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
prewencja@sosnowiec.ka.policja.gov.pl 32 2961 260 32 2961 264 Wydział Prewencji
ruch-drogowy@sosnowiec.ka.policja.gov.pl 32 2961 290 32 2961 294 Wydział Ruchi Drogowego
kryminalna@sosnowiec.ka.policja.gov.pl 32 2961 280 32 2961 284 Wydział Kryminalny
przestępstwa-gospodarcze@sosnowiec.ka.policja.gov.pl 32 2961 270 32 2961 274 Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
kadry@sosnowiec.ka.policja.gov.pl 32 2961 376 32 2961 374 Zespół Kadr i Szkolenia
finanse@sosnowiec.ka.policja.pl 32 2961 365 32 2961 364 Zespół Finasów i Zaopatrzenia
teleinformatyka@sosnowiec.slaska.policja.gov.pl 32 2961 246   Zespół Teleinformatyki
  32 2961 217   Zespół Ochrony Informacji Niejawnych
  32 2961 358   Kancelaria Tajna
  32 2961 353   Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP
       
kontrola@sosnowiec.ka.policja.gov.pl 32 2961 375   Zespół ds. Kontroli
       
  32 2961 239   Stanowisko Obsługi Interesantów

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 09.12.2008
Data modyfikacji 11.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sonia Kepper
Osoba udostępniająca informację:
Sonia Kepper Oficer Prasowy KMP w Sosnowcu
Osoba modyfikująca informację:
Sonia Kepper
do góry